Imerys Graphite Ambassador Protime

De grootste uitdaging voor de dagelijkse HR-werking van Imerys Graphite & Carbon is op de eerste plaats het vinden van werknemers en op de tweede plaats deze te behouden. Aan dat tweede luik wordt nu hard gewerkt. “We hebben dit jaar voor het eerst een tevredenheidsenquête uitgevoerd, genaamd ‘your voice’. Dit was een wereldwijd initiatief binnen Imerys om de tevredenheid en het engagement van de werknemers te verhogen. Met de resultaten worden globaal enkele actieplannen opgemaakt om zaken te verbeteren. Op lokaal niveau in Willebroek resulteerde dit in twee werkgroepen die zich hierop zullen focussen.” Bert Laurier, HR-manager Imerys Graphite

Voor werknemerstevredenheid is geen hapklare of universele oplossing. Zeker voor een productiebedrijf, waar je werknemers voor de helft uit arbeiders bestaan kan je ze niet over dezelfde kam scheren. “De mentaliteit is volledig anders. Wat een productiearbeider het meeste motiveert is zijn job en zijn loon. Voor hen is het belangrijk dat het hier proper is, dat ze deftige pauzes hebben en dat ze deftig kunnen douchen. Daar moeten we op inzetten.” Bert Laurier, HR-manager Imerys Graphite

 

Blog posts

Transform to perform

Ambassador blog
Imerys Graphite

Wat is de grootste uitdaging van employee engagement in een productie omgeving? De tijd van de afwezigheidsbriefjes is achterhaald, dat beseft bert Laurier, HR manager bij Imerys Graphite & Carbon, maar al te goed.