Met myProtime kan je makkelijk en overzichtelijk tijdregistratie toepassen voor thuiswerkers. Maak contact tracing op kantoor makkelijk via aanwezigheidsregistratie.

Time & Attendance betekent dat de tijd en de aanwezigheid van medewerkers geregistreerd wordt. Op die manier houdt een organisatie zicht en controle op de aanwezigheid en de arbeidstijd van medewerkers. Hoewel registratie het startpunt is, zit de eigenlijke winst in de rapportering en naverwerking achteraf.

T&A is een middel om inzicht te verwerven in de bezetting, capaciteit en beschikbaarheid van het personeel. Personeelsmanagement of Workforce management kunnen dus gebaat zijn met het opzetten van een systeem voor T&A.

myProtime tijdregistratie en aanwezigheidsregistratie

Medewerkers kunnen een groot deel van hun tijdbesteding en afwezigheden best zelf beheren. Dit proces moet efficiënt verlopen om de loonverwerking niet te hinderen. Door dit automatiseren van HR processen wint het HR-departement een hoop tijd. Tijd die ingezet kan worden in meer strategische HR.

Dat is precies wat self-service betekent. Autonomie en controle schenken aan elke medewerker over de tijdsbesteding. Een medewerker vraagt afwezigheden aan en kan het saldi van vakantiedagen en overuren consulteren. Ook de planning van de afwezigheden van de team-leden kan worden geraadpleegd.

Protime Self-Service HR

Een snelle en correcte loonverwerking start met een accurate tijdregistratie. Dankzij de registratie van tijd en uren kan de payroll zo goed als automatisch verlopen.

Het terugverdieneffect van tijdregistratie is het grootst in het payroll proces. Net daarom gebruiken ook zo veel organisaties het. Een efficiënte loonverwerking houdt in dat tijd wordt vrijgemaakt voor belangrijke HR-taken. Dit is de kern van tijdregistratie.

Protime Payroll automation HR Solution

Voor een effectieve kostenbeheersing is een goed inzicht in personeelskosten belangrijk. Door middel van cost-accounting kan men per job of taak, tijd of kosten alloceren.

Kostprijscalculatie behoort niet meteen tot de taken van HR. Voor een financiële afdeling is het daarentegen erg belangrijk. Door tijdregistratie uit te breiden naar een job, order of taak is cost accountancy accurater dan algemene schattingen.

Protime cost accounting HR solution