Hallo nieuw jaar, vaarwel evaluatiegesprekken!

Doelstellingen

Met de start van het nieuwe jaar zit er voor veel werknemers nog een beoordelingsgesprek aan te komen. Uit ons recent onderzoek bij 2020 Vlaamse werknemers blijkt dat iets meer dan de helft van de Vlamingen (51%) jaarlijks één beoordeling krijgt, vaak in de eindejaarsperiode. Voor bijna 1 op de 6 (16%) staat er meerdere keren per jaar een beoordelingsgesprek ingepland en voor 13% maakt dit deel uit van een continu proces. Dit laatste zou nochtans voor elke werknemer de norm moeten worden. Zo wil 29% van de respondenten dat zijn of haar prestaties het hele jaar door geëvalueerd worden.

“Het klassieke jaarlijkse beoordelingsgesprek mag wat mij betreft afgeschaft worden. Het is een momentopname die bij veel werknemers zorgt voor extra stress,” zegt Peter s’Jongers, CEO van Protime, “Werknemers willen permanent gecoacht worden, enkel zo kunnen ze in kleinere stappen bijgestuurd worden en elke dag een beetje beter worden.”

Minder terugblikken, meer focus op de sterktes van werknemers

De frequentie van de gesprekken is niet het enige dat voor evaluatie vatbaar is. Een beoordelingsgesprek waarbij enkel de nadruk ligt op de prestaties van de afgelopen periode is eveneens achterhaald. Volgens 44% van de respondenten moet de focus meer liggen op de toekomst, op onze ontwikkelingsmogelijkheden en talenten. Opvallend: terwijl je dit vooral zou verwachten bij millennials, die nog een groot deel van hun loopbaan voor de boeg hebben, zijn er vrijwel evenveel werknemers halfweg hun carrière, maar evengoed ook 50-plussers die dit vinden.

“We zijn er ons van bewust dat we met z’n allen langer zullen moeten werken in een sterk veranderende arbeidsmarkt. Terwijl jongere werknemers al vaker goed begeleid worden, willen ook oudere generaties weten hoe ze hun talenten de komende jaren kunnen inzetten om hun rol en positie binnen het bedrijf te kunnen handhaven,” aldus Peter s’Jongers.

Tenslotte vindt 18% van de respondenten dat er voor het beoordelingsgesprek meer informatie ingewonnen moet worden bij collega’s.

Hoe moet het dan wel?

De jaarlijkse evaluatiemomenten staan duidelijk onder druk. Hoewel er heel wat signalen naar boven komen van werknemers die het graag anders zouden zien, is het niet altijd gemakkelijk om bestaande processen om te gooien. Niettemin is het belangrijk om gehoor te geven aan deze signalen, want werknemers die zich gehoord voelen zullen automatisch meer geëngageerd zijn voor hun werk en hun bedrijf. Engageer uw werknemers met deze 4 tips:

  • Evalueer werknemers het hele jaar door.
  • Schenk meer aandacht aan talenten en ontwikkelingsmogelijkheden.
  • Focus niet op wat fout ging, maar bespreek de successen en hoe die successen verdergezet kunnen worden.
  • Win ook informatie in bij verschillende collega’s.

In de praktijk

Heldere doelstellingen geven een duidelijke richting en bepalen in grote mate het succes van een bedrijf. Toch blijkt de uitvoering in de dagelijkse praktijk telkens moeilijk. Transparantie is één van de belangrijkste bouwstenen: kan je op elk moment de status monitoren en weten wie waarvoor verantwoordelijk is? Waar staan mijn collega's van andere afdelingen met dezelfde doelstelling? Zijn alle doelstellingen op ieder niveau binnen de organisatie met elkaar in lijn? Kortom: manager en medewerker moeten hetzelfde beeld hebben van de doelstellingen en hoe deze behaald moeten worden. En dat kan alleen met behulp van inzicht via online software tools en een continu gesprek.

Autogrill wil hun werknemers meer engageren door hun doelstellingen transparanter te maken:

'Jaarlijkse doelstellingen worden genoteerd en vaak pas terug bovengehaald bij de uitbetaling van de bonus. Door het gebruik van myProtime Goals houden we de doelstellingen levend.' Marleen Jacobs, HR & Quality Manager

De Protime case: doelstellingen inzetten voor een gezonde work-life balance

Doelstellingen hoeven per definitie niet enkel over cijfers en evaluaties te gaan. Zo mikken we binnen Protime ook op gezondheid aan de hand van “Team Health Challenges”. Deze houden we bij in onze myProtime Goals module, waar elke werknemer altijd en overal toegang toe heeft.

Hoewel het zeker niet gemakkelijk is met het aantal consultants, sales en techniekers dat dagelijks op de baan moeten, moedigen we alle collega’s steevast aan om met de fiets of een alternatieve manier naar het werk te komen. Door per team doelstellingen te zetten op het aantal km carpoolen, aantal dagen gefietst of nog de kilometers die tijdens de middagpauze worden gewandeld, motiveren we elkaar om bewuster met onze gezondheid om te gaan.

 

Wij verbeteren onze gezondheid.

Wat willen jullie bereiken in 2019?

En hoe kan Protime jullie hierbij helpen?