CFO’s en HR Managers op dezelfde golflengte inzake flexibiliteit

Meer flexibiliteit voor meer competitiviteit

Een studie door Robert Half in 2017* toont aan dat 70% van de Belgische CFO’s flexibiliteit van de arbeidsmarkt als een van de voornaamste groeifactoren beschouwt. Hun visie is dat ondernemingen competitiever zullen zijn indien ze zich kunnen aanpassen aan veranderingen, drukkere periodes of tijdelijke behoeften. Deze flexibiliteit moet ook een voordeel bieden aan werknemers doordat ze hun werktijd beter kunnen organiseren.

In 2016 werd een gelijkaardige studie uitgevoerd bij meer dan 200 HR Managers die flexibiliteit centraal stelden: flexibilisering van de werkweek, opsparen van rust- en vakantiedagen en telewerk.

De Wet-Peeters: een eerste antwoord dat echter tot bezorgdheid leidt

De nieuwe wet over werkbaar en wendbaar werk vormt een poging van de federale regering om de arbeidsmarkt flexibeler te maken. Hoewel er geen unanimiteit is, vormen maatregelen zoals het op jaarbasis berekenen van de arbeidstijd of het zogenaamde loopbaansparen een eerste stap. Deze maatregelen zijn controversieel omdat heel wat werkgevers nog niet klaar zijn met hun organisatie of processen. Deze bezorgdheid uit zich op twee niveaus:

  • De administratieve follow-up van deze flexibiliteit is complex (controle van de wekelijkse werktijd, boekhouding van de gespaarde tijd, onderscheid tussen “klassieke” en vrijwillige overuren ...).
  • Werknemers in staat stellen om op andere plaatsen te werken dan op kantoor vraagt een zekere organisatie. Hoe gunt men de werknemers de nodige zelfstandigheid en behoudt men tegelijk de controle over het uitgevoerde werk en de behaalde doelstellingen?

De processen verbeteren om van flexibiliteit een troef te maken

Human Resource en financiële Managers hebben dus efficiënte tools nodig om van deze nieuwe flexibiliteit een competitiviteitsfactor te maken.

Bovenop de wettelijke bepalingen inzake flexibiliteit van de arbeidstijd is het mogelijk om intern aanpassingen en veranderingen door te voeren.  Het is perfect mogelijk om te anticiperen op een tijdelijke personeelsbehoefte bij een productiepiek als je over de juiste tools beschikt. Deze mogelijkheid om voorspellingen te doen zal ontegensprekelijk bijdragen tot de competitiviteit van de onderneming.

Voor sommigen lijkt dit contradictorisch: hoe een follow-up of zelfs controle van de flexibiliteit invoeren terwijl deze tot meer vrijheid en souplesse moet leiden? Er bestaan nieuwe oplossingen om deze beide aspecten op complementaire wijze te beheren.

myProtime: naar een geïntegreerde oplossing

Protime, al 23 jaar gespecialiseerd in tijd- en personeelsbeheer, heeft goed begrepen welke uitdagingen de nieuwe werkwereld inhoudt. Meer dan ooit is tijdbeheer een troef, omdat het u in staat stelt het operationele werk van het HR-departement en de analyses van het financiële departement aanzienlijk te verbeteren. Daarom voltooit Protime momenteel de ontwikkeling van myProtime, een platform dat niet alleen de klassieke modules voor tijdbeheer en planning zal bevatten maar ook modules voor de opvolging van flexibiliteit in teams: beheer van doelstellingen, samenwerkingsmodule ...

Wanneer u wilt weten hoe Protime u kan helpen bij de implementatie van flexibilteit, neem dan gerust contact met ons op.