Waarom een recht op thuiswerken nog niet zo gek is

'Werkbaar werk', deze twee woorden uit het regeerakkoord zijn voorlopig niet vertaald in concrete maatregelen, maar N-VA lijkt de debatten nu te hebben geopend (DS, 5/06), enkele dagen voor het rondetafelgesprek van Kris Peeters met sociale partners. Bepalen wanneer je werkt, en waar je werkt, zouden dan wel eens eenvoudiger kunnen worden. Dat is geen moment te vroeg: heel wat van onze buurlanden hebben al werk gemaakt van een beleid rond tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

In Nederland zal de Wet Flexibel Werken, bekend als het recht op thuiswerken, normaal gezien van kracht zijn vanaf 1 juli. Voortaan zullen werknemers dan een aanvraag tot thuiswerken kunnen indienen. Als werkgevers die aanvraag afwijzen, zullen ze dat moeten motiveren. In die zin zal het strikt genomen geen recht op thuiswerken zijn, maar een recht op verzoek tot thuiswerken.

Niet alleen in gidsland Nederland, ook in Frankrijk en Duitsland zijn al maatregelen genomen met betrekking tot flexibel werken. In ons land daarentegen beperken de inspanningen zich tot wat denkoefeningen. Nochtans is een recht op thuiswerken niet eens zo gek.

Een betrokken werknemer is er twee waard

Om te beginnen zullen werknemers zich meer betrokken voelen. Geef hen hoge taakvereisten, maar bied ondertussen de mogelijkheid om zelf hun planning te maken en af en toe van thuis uit te werken. Zo creëer je boeiende en actieve jobs en dat is erg belangrijk in de internationale war for talent.

Volgens onderzoek hebben Scandinavische landen de meest actieve jobs, zonder dat werknemers ze als slopend ervaren. Zij hebben begrepen dat als we langer moeten werken, we ook langer fit moeten blijven. Een recht op thuiswerken kan dat ondersteunen.

Minder ziekteverzuim

Thuiswerken kan een positief effect hebben op het absenteïsme. Het langdurend ziekteverzuim kent in ons land een constante stijging sinds 2002. Uit een tevredenheidsenquête van SDWorx blijkt dat werknemers lijden onder een gebrek aan erkenning, meer dan onder stress. Een recht op thuiswerken geeft hen de autonomie om hun dag in te delen en dat verdienen ze. Zo'n recht is zeker handig voor de minder mondige werknemers, die nu niet naar hun leidinggevende durven te stappen om flexibelere uren te bespreken.

Verplicht reflectiemoment

Een wet naar Nederlands model verplicht werkgevers om een reflectiemoment in te bouwen. Verhoogt onze productiviteit als al mijn werknemers op kantoor zijn tussen 9 uur en 17 uur?

Zowel werkgevers als werknemers hebben belang bij een recht op thuiswerken. Waar wachten beleidsmakers nog op? Kiezen we voor een win-winsituatie, of blijven we aan de kant staan en elkaar de verantwoordelijkheid toeschuiven? Hoog tijd dat de regering werkt aan werkbaar werk.

Peter s'Jongers, CEO van Protime.