Artikel Gazet van Antwerpen: Softwarebedrijf Protime werft 25 mensen aan

Protime in Aartselaar werft 25 mensen aan. Het softwarebedrijf maakt tijd meetbaar door bedrijven gebruiksvriendelijke en betrouwbare oplossingen op het vlak van tijdregistratie en personeelsplanning aan te bieden.