Export Module: Opzet en Beheer

Goed om weten: De opleiding ‘Opzet en Beheer Export Module’ is een aanvulling op de opleiding ‘Basisgebruik Export Module’. Volg eerst ‘Basisgebruik Export Module’ en vervolgens ‘Opzet en Beheer Export Module’ om een doorgedreven totaaltraject gevolgd te hebben.

Doelgroep
  • Gebruikers van de modules ProTime die de bestaande rapporten willen uitbreiden;
Inhoud

In deze opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Rapporten en exportdefinities opmaken en beheren
  • Condities in bestaande rapporten opstellen en aanpassen
Voorkennis

De deelnemers worden geacht over basiskennis ProTime en Export te beschikken, die is opgedaan door het volgen van een opleiding of door geruime tijd in de praktijk met de ProTime Premium software te werken. Ook dienen de deelnemers te beschikken over basiskennis Excel.

Trainingsdata

Deze opleiding wordt bij u ter plekke ingericht, zodat de inhoud ervan relevant is voor uw eigen omgeving en wensen.
Geef hieronder enkele voorkeursdata door, wij bekijken de planning en contacteren u.
Duurtijd: 1 halve dag

Schrijf je in