Eindejaarsverrichtingen (Yeartool)

Speciaal voor het afsluiten van het jaar heeft Protime een training Eindejaarsverrichtingen (Yeartool) ontwikkeld. Deze training is bestemd voor kerngebruikers van ProTime die belast zijn met de jaarafsluiting/jaarovergang van de aanwezige jaartellers in ProTime.

Doelgroep

Kerngebruikers van de module ProTime
Als kerngebruikers beschouwen wij de medewerkers, die één of meerdere van de onderstaande taken uitvoeren:

  • Medewerkers loon- en salarisadministratie die gebruik maken van ProTime;
  • Medewerkers Personeelszaken/Human Resources die gebruik maken van ProTime.
Inhoud

In deze training worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

  • Definiëren en toepassingen van personeels-groepen;
  • De mogelijkheden van de Groepskalender;
  • Het gebruik van de module Yeartool voor:
  • Het opvullen van de starttegoeden voor het nieuwe jaar;
  • Het overzetten van de jaartellers van het vorige jaar naar het huidige jaar;
Voorkennis

Basiskennis van ProTime opgedaan in Cursus ProTime deel 1 en/of deel 2 of kennis opgedaan door dagelijks gebruik van ProTime.

Trainingsdata

donderdag 21 november
dinsdag 26 november
woensdag 4 december
vrijdag 13 december
donderdag 19 december

Telkens van 9u tot 12u of van 13u tot 16u

Algemeen

 

 

Schrijf je in