Webinar

Webinar Afwezigheid Aanmaken

Tijdens deze Webinar leer je hoe je een afwezigheid kan configureren in de verschillende applicaties.

Webinar

Webinar Contact Tracing

Tijdens deze Webinar leer je hoe je de aanwezigheden op verschillende locaties te configureren.
Ook de rapportering om de bezettingsgraad onder controle te houden worden in hun gebruik uitgelegd.

Training

myProtime

Tijdens deze opleiding leer je de basis voor het configureren en het beheren van myProtime. Ook wordt de meest gebruikte functionaliteit voor beheerder, leidinggevende en medewerker toegelicht.

Training

ProTime Gebruikersopleiding Dag 1

Tijdens deze opleiding leert u de basisfuncties bedienen, die voor u tijdens de dagelijkse werkzaamheden met de module ProTime van belang zijn.

Training

ProTime Dag 2

Tijdens deze opleiding leert u de mogelijkheden kennen van alle ProTime functies die van belang zijn voor het inbrengen van uw bedrijfsregels/arbeidsvoorwaarden. U leert verbanden leggen tussen de verschillende functies van ProTime met betrekking tot de inrichting van het systeem en de hieruit voortvloeiende gevolgen voor andere modules.

Training

ProTeam

In deze module behandelen we het dagelijkse gebruik van ProTeam door afdelingsverantwoordelijken.