Training

Online - myProtime

Tijdens deze opleiding leer je de basis voor het configureren en het beheren van myProtime. Ook wordt de meest gebruikte functionaliteit voor beheerder, leidinggevende en medewerker toegelicht.

Training

Online - ProTime Gebruikersopleiding Dag 1

Tijdens deze opleiding leert u de basisfuncties bedienen, die voor u tijdens de dagelijkse werkzaamheden met de module ProTime van belang zijn.

Training

Online - ProTime Dag 2

Tijdens deze opleiding leert u de mogelijkheden kennen van alle ProTime functies die van belang zijn voor het inbrengen van uw bedrijfsregels/arbeidsvoorwaarden. U leert verbanden leggen tussen de verschillende functies van ProTime met betrekking tot de inrichting van het systeem en de hieruit voortvloeiende gevolgen voor andere modules.

Training

Webinar Tegoeden beheren

Tijdens deze opleiding leert u de tegoeden beheren voor uw medewerkers in ProTime.

Webinar

Webinar Eindejaarsverrichtingen

Heb je nood aan een opleiding rond de eindejaarsverrichtingen? Gebruiken jullie jaartellers als verloftellers? Wil je graag toelichting over het gebruik van de Yeartool? Heb je niet de tijd om je te verplaatsen?

Dan kan je je nu inschrijven voor de Webinar Eindejaarsverrichtingen. Die Online informatiesessie brengt je de nodige kennis bij rond de noodzakelijke handelingen met betrekking tot de jaarafsluit/-overgang in onze software.